OTO DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY MIEJSKO - GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO:

 

Prezes: Andrzej Rejman

ul. Pogorska 8c

32-500 Chrzanów

 

E - MAIL:

zwiazek.sportowy@gmail.comMożna także skontaktować się za pomocą poniższego systemu: