SKŁAD ZARZĄDU MIEJSKO - GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO:


PREZES - Andrzej Rejman

SEKRETARZ - Agnieszka Laśkiewicz

SKARBNIK - Leszek Wójcik

CZŁONKOWIE - Rafał Zieliński, Katarzyna MuchaSTATUT MIEJSKO - GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

Przeczytaj (Format "pdf")

statut.pdf
File Size: 165 kb
File Type: pdf
Download File

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTUR

Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy

32-500 Chrzanów, ul Pogorska 8c

NIP: 628 - 195 - 43 - 31

Nr konta: BS w Chrzanowie, 89 84440008 0000 0079 6600 0001