------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 WRZEŚNIA 2008r.
SKŁADKI MGSZS

Składka na Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy na rok szkolny 2008/2009 wynosi:

- 150 zł dla szkół powyżej 200 uczniów,

- 60 zł dla szkół poniżej 200 uczniów.

Pieniądze proszę wpłacać na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY W CHRZANOWIE

NR KONTA: 89844400080000007966000001

ADRES: MGSZS, UL POGORSKA 8C

  32-500 CHRZANÓW


w terminie do 15 listopada 2008r.


BRAK WPŁATY SKUTKOWAĆ BĘDZIE NIEDOPUSZCZENIEM DO ROZGRYWEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKO-GMINNY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY.